Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 302,82 Km2
Altitud 468 m
Població (a 01-01-2019) 5844 h
Litoral No
Capital Tremp
Distància -
Codi ajuntament 2523470005

Divisió territorial postal

 • 22583
 • 22584
 • 25620
 • 25633
 • 25634
 • 25635
 • 25636
 • 25637
 • 25640
 • 25654

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252347 00 00 0 00 Tremp
Entitat singular 252347 00 01 7 00 Aulàs - 22 24 46
Nucli 252347 00 01 7 01 Aulàs - 20 21 41
Disseminat 252347 00 01 7 99 Disseminat d'Aulàs - 2 3 5
Entitat singular 252347 00 02 2 00 Castellet, el - 2 1 3
Disseminat 252347 00 02 2 99 Castellet, el -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 252347 00 03 8 00 Castissent - 9 10 19
Disseminat 252347 00 03 8 99 Castissent -Disseminat- - 9 10 19
Entitat singular 252347 00 04 3 00 Claramunt - 1 0 1
Disseminat 252347 00 04 3 99 Claramunt -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 252347 00 05 6 00 Claret - 6 2 8
Disseminat 252347 00 05 6 99 Claret -Disseminat- - 6 2 8
Entitat singular 252347 00 06 9 00 Eroles - 10 7 17
Nucli 252347 00 06 9 01 Eroles - 10 7 17
Disseminat 252347 00 06 9 99 Disseminat d'Eroles - 0 0 0
Entitat singular 252347 00 07 5 00 Escarlà - 0 5 5
Disseminat 252347 00 07 5 99 Escarlà -Disseminat- - 0 5 5
Entitat singular 252347 00 08 1 00 Espills - 8 3 11
Disseminat 252347 00 08 1 99 Espills -Disseminat- - 8 3 11
Entitat singular 252347 00 09 4 00 Espluga de Serra - 18 18 36
Nucli 252347 00 09 4 01 Espluga de Serra - 14 9 23
Disseminat 252347 00 09 4 99 Disseminat d'Espluga de Serra - 4 9 13
Entitat singular 252347 00 10 8 00 Esplugafreda - 0 1 1
Disseminat 252347 00 10 8 99 Esplugafreda -Disseminat- - 0 1 1
Entitat singular 252347 00 11 5 00 Fígols de Tremp - 5 4 9
Nucli 252347 00 11 5 01 Fígols de Tremp - 4 4 8
Disseminat 252347 00 11 5 99 Disseminat de Fígols de Tremp - 1 0 1
Entitat singular 252347 00 12 0 00 Gurp - 10 9 19
Nucli 252347 00 12 0 01 Gurp - 9 8 17
Disseminat 252347 00 12 0 99 Disseminat de Gurp - 1 1 2
Entitat singular 252347 00 13 6 00 Masos de Tamúrcia, els - 7 2 9
Nucli 252347 00 13 6 01 Masos de Tamúrcia, els - 7 2 9
Disseminat 252347 00 13 6 99 Disseminat dels Masos de Tamúrcia - 0 0 0
Entitat singular 252347 00 14 1 00 Pont d'Orrit, el - 4 7 11
Disseminat 252347 00 14 1 99 Pont d'Orrit, el -Disseminat- - 4 7 11
Entitat singular 252347 00 15 4 00 Palau de Noguera - 34 28 62
Nucli 252347 00 15 4 01 Palau de Noguera - 34 28 62
Entitat singular 252347 00 16 7 00 Puigcercós - 26 19 45
Nucli 252347 00 16 7 01 Puigcercós - 26 19 45
Disseminat 252347 00 16 7 99 Disseminat de Puigcercós - 0 0 0
Entitat singular 252347 00 17 3 00 Puiverd - 1 1 2
Disseminat 252347 00 17 3 99 Puiverd -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 252347 00 18 9 00 Sant Adrià - 1 0 1
Nucli 252347 00 18 9 01 Sant Adrià - 1 0 1
Disseminat 252347 00 18 9 99 Disseminat de Sant Adrià - 0 0 0
Entitat singular 252347 00 19 2 00 Santa Engràcia - 7 3 10
Nucli 252347 00 19 2 01 Santa Engràcia - 6 2 8
Disseminat 252347 00 19 2 99 Disseminat de Santa Engràcia - 1 1 2
Entitat singular 252347 00 20 6 00 Sapeira - 1 1 2
Nucli 252347 00 20 6 01 Sapeira - 1 0 1
Disseminat 252347 00 20 6 99 Disseminat de Sapeira - 0 1 1
Entitat singular 252347 00 21 3 00 Suterranya - 30 23 53
Nucli 252347 00 21 3 01 Suterranya - 25 23 48
Disseminat 252347 00 21 3 99 Disseminat de Suterranya - 5 0 5
Entitat singular 252347 00 22 8 00 Tendrui - 3 4 7
Nucli 252347 00 22 8 01 Tendrui - 3 4 7
Disseminat 252347 00 22 8 99 Disseminat de Tendrui - 0 0 0
Entitat singular 252347 00 23 4 00 Tercui - 0 1 1
Nucli 252347 00 23 4 01 Tercui - 0 1 1
Disseminat 252347 00 23 4 99 Disseminat de Tercui - 0 0 0
Entitat singular 252347 00 24 9 00 Torogó - 5 2 7
Disseminat 252347 00 24 9 99 Torogó -Disseminat- - 5 2 7
Entitat singular 252347 00 25 2 00 Torre de Tamúrcia, la - 6 4 10
Nucli 252347 00 25 2 01 Torre de Tamúrcia, la - 6 4 10
Entitat singular 252347 00 26 5 00 Tremp - 2539 2695 5234
Nucli 252347 00 26 5 01 Tremp - 2539 2693 5232
Disseminat 252347 00 26 5 99 Disseminat de Tremp - 0 2 2
Entitat singular 252347 00 27 1 00 Vilamitjana - 78 84 162
Nucli 252347 00 27 1 01 Vilamitjana - 69 78 147
Disseminat 252347 00 27 1 99 Disseminat de Vilamitjana - 9 6 15
Entitat singular 252347 00 28 7 00 Acadèmia General Bàsica de Suboficials - 50 2 52
Nucli 252347 00 28 7 01 Acadèmia General Bàsica de Suboficials - 50 2 52
Entitat singular 252347 00 29 0 00 Casterner de les Olles - 1 0 1
Disseminat 252347 00 29 0 99 Casterner de les Olles -Disseminat- - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252347 01 Acadèmia General Bàsica de Suboficials Divers
Unitat població 252347 02 Aulàs Llogarret
Unitat població 252347 03 Castellet, el Llogarret
Unitat població 252347 04 Castissent Població
Unitat població 252347 05 Claramunt Llogarret
Unitat població 252347 06 Claret Llogarret
Unitat població 252347 07 Eroles Població
Unitat població 252347 08 Escarlà Llogarret
Unitat població 252347 09 Espills Llogarret
Unitat població 252347 10 Espluga de Serra Població
Unitat població 252347 11 Espluga Freda Llogarret
Unitat població 252347 12 Fígols de Tremp Població
Unitat població 252347 13 Gurp Població
Unitat població 252347 14 Masos de Tamúrcia, els Caseria
Unitat població 252347 15 Palau de Noguera Població
Unitat població 252347 16 Pont d'Orrit, el Raval
Unitat població 252347 17 Puigcercós Població
Unitat població 252347 18 Puigverd Població
Unitat població 252347 19 Ribereta, la Caseria
Unitat població 252347 20 Sant Adrià Població
Unitat població 252347 21 Santa Engràcia Població
Unitat població 252347 22 Sapeira Població
Unitat població 252347 23 Suterranya Població
Unitat població 252347 24 Tendrui Llogarret
Unitat població 252347 25 Tercui Població
Unitat població 252347 26 Torogó Llogarret
Unitat població 252347 27 Torre de Tamúrcia, la Població
Unitat població 252347 28 Tremp Ciutat
Unitat població 252347 29 Vilamitjana Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002
 • 03001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7004910007 Vilamitjana
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 302,00 Km2 468 m
 • Després: 302,82 Km2 468 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran