Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,60 Km2
Altitud 479 m
Població (a 01-01-2020) 450 h
Litoral No
Capital Vinaixa
Distància -
Codi ajuntament 2525550006

Divisió territorial postal

  • 25440

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252555 00 00 0 00 Vinaixa
Entitat singular 252555 00 01 7 00 Vinaixa - 235 215 450
Nucli 252555 00 01 7 01 Vinaixa - 220 204 424
Disseminat 252555 00 01 7 99 Disseminat de Vinaixa - 15 11 26
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252555 01 Vinaixa Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,40 Km2 479 m
  • Després: 37,60 Km2 479 m