Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 56,20 Km2
Altitud 898 m
Població (a 01-01-2020) 350 h
Litoral No
Capital Ribera de Cardós
Distància -
Codi ajuntament 2590100000

Divisió territorial postal

 • 25570
 • 25571
 • 25572
 • 25576

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259010 00 00 0 00 Vall de Cardós
Entitat singular 259010 00 01 7 00 Ainet de Cardós - 36 27 63
Nucli 259010 00 01 7 01 Ainet de Cardós - 36 27 63
Disseminat 259010 00 01 7 99 Disseminat d'Ainet de Cardós - 0 0 0
Entitat singular 259010 00 02 2 00 Anàs - 11 8 19
Nucli 259010 00 02 2 01 Anàs - 11 8 19
Disseminat 259010 00 02 2 99 Disseminat d'Anàs - 0 0 0
Entitat singular 259010 00 03 8 00 Bonestarre - 2 3 5
Nucli 259010 00 03 8 01 Bonestarre - 2 3 5
Disseminat 259010 00 03 8 99 Disseminat de Bonestarre - 0 0 0
Entitat singular 259010 00 04 3 00 Cassibrós - 14 6 20
Nucli 259010 00 04 3 01 Cassibrós - 14 6 20
Disseminat 259010 00 04 3 99 Disseminat de Cassibrós - 0 0 0
Entitat singular 259010 00 05 6 00 Estaon - 10 7 17
Nucli 259010 00 05 6 01 Estaon - 10 7 17
Entitat singular 259010 00 06 9 00 Lladrós - 16 11 27
Nucli 259010 00 06 9 01 Lladrós - 16 11 27
Disseminat 259010 00 06 9 99 Disseminat de Lladrós - 0 0 0
Entitat singular 259010 00 07 5 00 Ribera de Cardós - 91 92 183
Nucli 259010 00 07 5 01 Ribera de Cardós - 90 90 180
Disseminat 259010 00 07 5 99 Disseminat de Ribera de Cardós - 1 2 3
Entitat singular 259010 00 08 1 00 Surri - 9 7 16
Nucli 259010 00 08 1 01 Surri - 9 7 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259010 01 Ainet de Cardós Població
Unitat població 259010 02 Anàs Població
Unitat població 259010 03 Bonestarre Població
Unitat població 259010 04 Cassibrós Població
Unitat població 259010 05 Estaon Població
Unitat població 259010 06 Lladrós Població
Unitat població 259010 07 Ribera de Cardós Vila
Unitat població 259010 08 Surri Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
 • Abans: 259010 Vall de Cardós, la
 • Després: 259010 Vall de Cardós
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 56,60 Km2 898 m
 • Després: 56,20 Km2 898 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran