Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 62,42 Km2
Altitud 532 m
Població (a 01-01-2020) 173 h
Litoral No
Capital Guàrdia de Tremp
Distància -
Codi ajuntament 2590460009

Divisió territorial postal

  • 25631
  • 25632
  • 25633
  • 25634

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259046 00 00 0 00 Castell de Mur
Entitat singular 259046 00 01 7 00 Collmorter - 2 5 7
Nucli 259046 00 01 7 01 Collmorter - 0 0 0
Disseminat 259046 00 01 7 99 Disseminat de Collmorter - 2 5 7
Entitat singular 259046 00 02 2 00 Guàrdia de Noguera - 53 41 94
Nucli 259046 00 02 2 01 Guàrdia de Noguera - 53 41 94
Entitat singular 259046 00 03 8 00 Meüll, el - 5 6 11
Disseminat 259046 00 03 8 99 Meüll, el -Disseminat- - 5 6 11
Entitat singular 259046 00 04 3 00 Santa Llúcia de Mur - 1 3 4
Disseminat 259046 00 04 3 99 Santa Llúcia de Mur -Disseminat- - 1 3 4
Entitat singular 259046 00 05 6 00 Puigmaçana - 1 1 2
Disseminat 259046 00 05 6 99 Puigmaçana -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 259046 00 06 9 00 Cellers - 18 12 30
Nucli 259046 00 06 9 01 Cellers - 14 11 25
Nucli 259046 00 06 9 02 Cases de l'Estació, les - 0 0 0
Disseminat 259046 00 06 9 99 Disseminat de Cellers - 4 1 5
Entitat singular 259046 00 07 5 00 Vilamolat de Mur - 15 9 24
Nucli 259046 00 07 5 01 Vilamolat de Mur - 1 0 1
Disseminat 259046 00 07 5 99 Disseminat de Vilamolat de Mur - 14 9 23
Entitat singular 259046 00 08 1 00 Mur - 1 0 1
Disseminat 259046 00 08 1 99 Mur -Disseminat- - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259046 01 Cellers Llogarret
Unitat població 259046 02 Collmorter Població
Unitat població 259046 03 Guàrdia de Tremp Vila
Unitat població 259046 04 Meüll, el Població
Unitat població 259046 05 Puigmaçana Caseria
Unitat població 259046 06 Santa Llúcia de Mur Llogarret
Unitat població 259046 07 Vilamolat de Mur Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 63,10 Km2 532 m
  • Després: 62,42 Km2 532 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran