Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 55,89 Km2
Altitud 412 m
Població (a 01-01-2020) 491 h
Litoral No
Capital Pallargues, les
Distància -
Codi ajuntament 2591180001

Divisió territorial postal

  • 25211
  • 25212
  • 25218

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259118 00 00 0 00 Plans de Sió, els
Entitat singular 259118 00 01 7 00 Aranyó, l' - 5 3 8
Nucli 259118 00 01 7 01 Aranyó, l' - 5 3 8
Entitat singular 259118 00 02 2 00 Canós, el - 14 11 25
Nucli 259118 00 02 2 01 Canós, el - 14 11 25
Disseminat 259118 00 02 2 99 Disseminat del Canós - 0 0 0
Entitat singular 259118 00 03 8 00 Sisteró - 24 25 49
Nucli 259118 00 03 8 01 Sisteró - 22 24 46
Disseminat 259118 00 03 8 99 Disseminat de Sisteró - 2 1 3
Entitat singular 259118 00 04 3 00 Concabella - 56 44 100
Nucli 259118 00 04 3 01 Concabella - 55 40 95
Disseminat 259118 00 04 3 99 Disseminat de Concabella - 1 4 5
Entitat singular 259118 00 05 6 00 Hostafrancs - 62 47 109
Nucli 259118 00 05 6 01 Hostafrancs - 62 47 109
Disseminat 259118 00 05 6 99 Disseminat d'Hostafrancs - 0 0 0
Entitat singular 259118 00 06 9 00 Muller - 0 2 2
Nucli 259118 00 06 9 01 Muller - 0 2 2
Disseminat 259118 00 06 9 99 Disseminat de Muller - 0 0 0
Entitat singular 259118 00 07 5 00 Montcortès de Segarra - 8 12 20
Nucli 259118 00 07 5 01 Montcortès de Segarra - 8 12 20
Entitat singular 259118 00 08 1 00 Mont-roig - 28 23 51
Nucli 259118 00 08 1 01 Mont-roig - 27 21 48
Disseminat 259118 00 08 1 99 Disseminat de Mont-roig - 1 2 3
Entitat singular 259118 00 09 4 00 Pallargues, les - 51 45 96
Nucli 259118 00 09 4 01 Pallargues, les - 51 45 96
Disseminat 259118 00 09 4 99 Disseminat de les Pallargues - 0 0 0
Entitat singular 259118 00 10 8 00 Pelagalls - 14 11 25
Nucli 259118 00 10 8 01 Pelagalls - 14 11 25
Disseminat 259118 00 10 8 99 Disseminat de Pelagalls - 0 0 0
Entitat singular 259118 00 11 5 00 Ratera - 4 2 6
Nucli 259118 00 11 5 01 Ratera - 4 2 6
Disseminat 259118 00 11 5 99 Disseminat de Ratera - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259118 01 Aranyó, l' Població
Unitat població 259118 02 Canós, el Població
Unitat població 259118 03 Concabella Població
Unitat població 259118 04 Hostafrancs Població
Unitat població 259118 05 Montcortès de Segarra Llogarret
Unitat població 259118 06 Mont-roig Població
Unitat població 259118 07 Muller Llogarret
Unitat població 259118 08 Pallargues, les Població
Unitat població 259118 09 Pelagalls Població
Unitat població 259118 10 Ratera Població
Unitat població 259118 11 Sisteró Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 259118 Plans d'el Sió
  • Després: 259118 Plans de Sió, els
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 56,00 Km2 412 m
  • Després: 55,89 Km2 412 m