Saltar al contingut principal

259123 Gimenells i el Pla de la Font

Característiques generals
Valor
Superfície 55,84 Km2
Altitud 258 m
Població (a 01-01-2019) 1111 h
Litoral No
Capital Gimenells
Distància -
Codi ajuntament 2591230008

Divisió territorial postal

  • 25112
  • 25114

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259123 00 00 0 00 Gimenells i el Pla de la Font
Entitat singular 259123 00 01 7 00 Gimenells - 392 363 755
Nucli 259123 00 01 7 01 Gimenells - 377 354 731
Disseminat 259123 00 01 7 99 Disseminat de Gimenells - 15 9 24
Entitat singular 259123 00 02 2 00 Pla de la Font, el - 171 146 317
Nucli 259123 00 02 2 01 Pla de la Font, el - 117 111 228
Disseminat 259123 00 02 2 99 Disseminat del Pla de la Font - 54 35 89
Entitat singular 259123 00 03 8 00 Santa Maria de Gimenells - 32 7 39
Nucli 259123 00 03 8 01 Santa Maria de Gimenells - 32 7 39
Disseminat 259123 00 03 8 99 Disseminat de Santa Maria de Gimenells - 0 0 0

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7003550006 Pla de la Font, el
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1991-03-27 Desagregació de municipis Abans:
  • 250236 Alpicat
Després:
  • 259123 Gimenells i el Pla de la Font
  • 250236 Alpicat
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 56,70 Km2 258 m
  • Després: 55,84 Km2 258 m