430043 Alcanar M

Característiques generals
Valor
Superfície 47,07 Km2
Altitud 72 m
Població (a 01-01-2017) 9393 h
Litoral
Capital Alcanar
Distància -
Codi ajuntament 4300430008

Divisió territorial postal

 • 43530
 • 43569

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430043 00 00 0 00 Alcanar
Entitat singular 430043 00 01 7 00 Alcanar - 3529 3524 7053
Nucli 430043 00 01 7 01 Alcanar - 3467 3463 6930
Disseminat 430043 00 01 7 99 Disseminat d'Alcanar - 62 61 123
Entitat singular 430043 00 02 2 00 Zona Platges d'Alcanar - 564 497 1061
Nucli 430043 00 02 2 04 Sector D - 3 6 9
Nucli 430043 00 02 2 05 Sector E - 28 22 50
Nucli 430043 00 02 2 06 Sector F - 24 19 43
Nucli 430043 00 02 2 07 Sector G - 61 54 115
Nucli 430043 00 02 2 08 Sector H - 130 126 256
Nucli 430043 00 02 2 09 Sector I - 163 153 316
Nucli 430043 00 02 2 10 Sector J - 128 98 226
Disseminat 430043 00 02 2 99 Disseminat de la Zona Platges d'Alcanar - 27 19 46
Entitat singular 430043 00 03 8 00 Cases d'Alcanar, les - 634 627 1261
Nucli 430043 00 03 8 01 Cases d'Alcanar, les - 590 585 1175
Disseminat 430043 00 03 8 99 Disseminat de les Cases d'Alcanar - 44 42 86
Entitat singular 430043 00 04 3 00 Selleta, la - 11 7 18
Nucli 430043 00 04 3 01 Selleta, la - 11 7 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430043 01 Alcanar Ciutat
Unitat població 430043 02 Camp de Tir , el Urbanització
Unitat població 430043 03 Cases d'Alcanar, les Població
Unitat població 430043 04 Fondo de Xan, el Urbanització
Unitat població 430043 05 Mèrida Urbanització
Unitat població 430043 06 Maricel Urbanització
Unitat població 430043 07 Marjal Urbanització
Unitat població 430043 08 Montecarlo Urbanització
Unitat població 430043 09 Montsià Mar Urbanització
Unitat població 430043 10 Morralla Urbanització
Unitat població 430043 11 Pau, la Urbanització
Unitat població 430043 12 Selleta, la Urbanització
Unitat població 430043 13 Selma Barri
Unitat població 430043 14 Serramar Urbanització
Unitat població 430043 15 Solimar Urbanització
Unitat població 430043 16 Sota Montsià Urbanització
Unitat població 430043 17 Urbafonda Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 41,70 Km2 72 m
 • Després: 47,07 Km2 72 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP27 Montsià

Índex [+]

Sou aquí: