Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,08 Km2
Altitud 262 m
Població (a 01-01-2020) 893 h
Litoral No
Capital Aleixar, l'
Distància -
Codi ajuntament 4300750006

Divisió territorial postal

  • 43381

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430075 00 00 0 00 Aleixar, l'
Entitat singular 430075 00 01 7 00 Aleixar, l' - 458 435 893
Nucli 430075 00 01 7 01 Aleixar, l' - 319 313 632
Disseminat 430075 00 01 7 99 Disseminat de l'Aleixar - 139 122 261
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430075 01 Aleixar, l' Vila
Unitat població 430075 02 Mas de la Tia Anna, el Urbanització
Unitat població 430075 03 Parcel.les del Milionari, les Urbanització
Unitat població 430075 04 Puig, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 430075 Aleixar
  • Després: 430075 Aleixar, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,10 Km2 284 m
  • Després: 26,08 Km2 262 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat