Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,95 Km2
Altitud 52 m
Població (a 01-01-2020) 5307 h
Litoral
Capital Altafulla
Distància -
Codi ajuntament 4301200000

Divisió territorial postal

  • 43893

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430120 00 00 0 00 Altafulla
Entitat singular 430120 00 01 7 00 Altafulla - 2491 2653 5144
Nucli 430120 00 01 7 01 Altafulla - 2490 2653 5143
Disseminat 430120 00 01 7 99 Disseminat d'Altafulla - 1 0 1
Entitat singular 430120 00 03 8 00 Brises del Mar - 88 75 163
Nucli 430120 00 03 8 01 Brises del Mar - 88 75 163
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430120 01 Altafulla Vila
Unitat població 430120 02 Barri Marítim, el Barri
Unitat població 430120 03 Brises del Mar Urbanització
Unitat població 430120 04 Llum i Mar Urbanització
Unitat població 430120 05 Munts, els Urbanització
Unitat població 430120 06 Perla, la Urbanització
Unitat població 430120 07 Portalada, la Urbanització
Unitat població 430120 08 Robert Urbanització
Unitat població 430120 09 Sant Antoni Urbanització
Unitat població 430120 10 Tàrraco Nova Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,90 Km2 52 m
  • Després: 6,95 Km2 52 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès