Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,86 Km2
Altitud 19 m
Població (a 01-01-2020) 6866 h
Litoral
Capital Ametlla de Mar, l'
Distància -
Codi ajuntament 4301360009

Divisió territorial postal

  • 43860

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430136 00 00 0 00 Ametlla de Mar, l'
Entitat singular 430136 00 03 8 00 Ametlla de Mar, l' - 3492 3374 6866
Nucli 430136 00 03 8 01 Ametlla de Mar, l' - 2324 2331 4655
Nucli 430136 00 03 8 02 Àlia, l' - 1 1 2
Nucli 430136 00 03 8 03 Cala Nova, la - 0 0 0
Nucli 430136 00 03 8 04 Calafat - 204 176 380
Nucli 430136 00 03 8 05 Estany, l' - 2 4 6
Nucli 430136 00 03 8 06 Hidalgo, l' - 0 0 0
Nucli 430136 00 03 8 07 Racons - 1 1 2
Nucli 430136 00 03 8 08 Roques Daurades, les - 33 30 63
Nucli 430136 00 03 8 09 Sant Jordi d'Alfama - 80 47 127
Nucli 430136 00 03 8 10 Tres Cales, les - 546 521 1067
Nucli 430136 00 03 8 11 Marina de Sant Jordi, la - 30 21 51
Disseminat 430136 00 03 8 99 Disseminat de l'Ametlla de Mar - 271 242 513
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430136 01 Àliga, l' Urbanització
Unitat població 430136 02 Ametlla de Mar, l' Població
Unitat població 430136 03 Cala Nova, la Urbanització
Unitat població 430136 04 Calafat Urbanització
Unitat població 430136 05 Estany, l' Urbanització
Unitat població 430136 06 Hidalgo, l' Urbanització
Unitat població 430136 07 Racons, els Urbanització
Unitat població 430136 08 Roques Daurades, les Urbanització
Unitat població 430136 09 Sant Jordi d'Alfama Urbanització
Unitat població 430136 10 Tres Cales, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 430136 Ametlla de Mar, la
  • Després: 430136 Ametlla de Mar, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 66,90 Km2 19 m
  • Després: 66,86 Km2 19 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP26 Baix Ebre