Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,09 Km2
Altitud 166 m
Població (a 01-01-2020) 5609 h
Litoral No
Capital Arboç, l'
Distància -
Codi ajuntament 4301670005

Divisió territorial postal

 • 43720

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430167 00 00 0 00 Arboç, l'
Entitat singular 430167 00 01 7 00 Arboç, l' - 2861 2716 5577
Nucli 430167 00 01 7 01 Arboç, l' - 2841 2698 5539
Disseminat 430167 00 01 7 99 Disseminat de l'Arboç - 20 18 38
Entitat singular 430167 00 02 2 00 Cal Vies - 2 0 2
Nucli 430167 00 02 2 01 Cal Vies - 2 0 2
Entitat singular 430167 00 03 8 00 Casetes de Puigmoltó, les - 9 7 16
Nucli 430167 00 03 8 01 Casetes de Puigmoltó, les - 6 5 11
Disseminat 430167 00 03 8 99 Disseminat de les Casetes de Puigmoltó - 3 2 5
Entitat singular 430167 00 04 3 00 Llacuneta, la - 9 5 14
Nucli 430167 00 04 3 01 Llacuneta, la - 0 0 0
Disseminat 430167 00 04 3 99 Disseminat de la Llacuneta - 9 5 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430167 01 Arboç, l' Vila
Unitat població 430167 02 Can Vies Masos
Unitat població 430167 03 Casetes de Puigmoltó, les Caseria
Unitat població 430167 04 Llacuneta, la Caseria
Unitat població 430167 05 Santa Llúcia Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-17 Canvi de nom
 • Abans: 430167 Arbos del Panadés
 • Després: 430167 Arbós
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 430167 Arbós
 • Després: 430167 Arboç, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 14,20 Km2 166 m
 • Després: 14,09 Km2 166 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès