Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,86 Km2
Altitud 261 m
Població (a 01-01-2019) 280 h
Litoral No
Capital Bellmunt del Priorat
Distància -
Codi ajuntament 4302340003

Divisió territorial postal

  • 43738

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430234 00 00 0 00 Bellmunt del Priorat
Entitat singular 430234 00 01 7 00 Bellmunt del Priorat - 145 135 280
Nucli 430234 00 01 7 01 Bellmunt del Priorat - 145 132 277
Disseminat 430234 00 01 7 99 Disseminat de Bellmunt del Priorat - 0 3 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430234 01 Bellmunt del Priorat Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-07 Canvi de nom
  • Abans: 430234 Bellmunt de Ciurana
  • Després: 430234 Bellmunt del Priorat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,90 Km2 261 m
  • Després: 8,86 Km2 261 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat