Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,97 Km2
Altitud 177 m
Població (a 01-01-2020) 685 h
Litoral No
Capital Bonastre
Distància -
Codi ajuntament 4303040003

Divisió territorial postal

  • 43884

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430304 00 00 0 00 Bonastre
Entitat singular 430304 00 01 7 00 Bonastre - 245 220 465
Nucli 430304 00 01 7 01 Bonastre - 213 202 415
Disseminat 430304 00 01 7 99 Disseminat de Bonastre - 32 18 50
Entitat singular 430304 00 02 2 00 Vinya de Bonastre, la - 104 94 198
Nucli 430304 00 02 2 01 Vinya de Bonastre, la - 104 94 198
Entitat singular 430304 00 03 8 00 Font de la Gavatxa, la - 10 12 22
Nucli 430304 00 03 8 01 Font de la Gavatxa, la - 10 12 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430304 01 Bonastre Població
Unitat població 430304 02 Font de la Gavatxa, la Urbanització
Unitat població 430304 03 Moreres, les Urbanització
Unitat població 430304 04 Vinya de Bonastre, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 36 Tarragonès
  • Després: 12 Baix Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,90 Km2 177 m
  • Després: 24,97 Km2 177 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT03 Camp de Tarragona
  • Després: AT08 Penedès