Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,23 Km2
Altitud 238 m
Població (a 01-01-2020) 2056 h
Litoral No
Capital Borges del Camp, les
Distància -
Codi ajuntament 4303110007

Divisió territorial postal

  • 43350

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430311 00 00 0 00 Borges del Camp, les
Entitat singular 430311 00 01 7 00 Borges del Camp, les - 1053 1003 2056
Nucli 430311 00 01 7 01 Borges del Camp, les - 904 889 1793
Disseminat 430311 00 01 7 99 Disseminat de les Borges del Camp - 149 114 263
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430311 01 Aires del Camp Urbanització
Unitat població 430311 02 Borges del Camp, les Vila
Unitat població 430311 03 Camí del Molí, el Urbanització
Unitat població 430311 04 Partida de les Torres, la Urbanització
Unitat població 430311 05 Partida Garrigó, la Urbanització
Unitat població 430311 06 Vidiella Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430311 Borjas del Campo
  • Després: 430311 Borges del Camp, les
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,10 Km2 247 m
  • Després: 8,23 Km2 238 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat