Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,42 Km2
Altitud 236 m
Població (a 01-01-2020) 695 h
Litoral No
Capital Bràfim
Distància -
Codi ajuntament 4303470005

Divisió territorial postal

  • 43812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430347 00 00 0 00 Bràfim
Entitat singular 430347 00 01 7 00 Bràfim - 355 340 695
Nucli 430347 00 01 7 01 Bràfim - 355 337 692
Disseminat 430347 00 01 7 99 Disseminat de Bràfim - 0 3 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430347 01 Bràfim Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430347 Bráfim
  • Després: 430347 Bràfim
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,30 Km2 236 m
  • Després: 6,42 Km2 236 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà