Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,35 Km2
Altitud 751 m
Població (a 01-01-2020) 111 h
Litoral No
Capital Capafonts
Distància -
Codi ajuntament 4303980001

Divisió territorial postal

  • 43364

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430398 00 00 0 00 Capafonts
Entitat singular 430398 00 01 7 00 Capafonts - 58 53 111
Nucli 430398 00 01 7 01 Capafonts - 53 48 101
Disseminat 430398 00 01 7 99 Disseminat de Capafonts - 5 5 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430398 01 Capafonts Població
Unitat població 430398 02 Motllats, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430398 Capafons
  • Després: 430398 Capafonts
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,30 Km2 751 m
  • Després: 13,35 Km2 751 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat