Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,49 Km2
Altitud 223 m
Població (a 01-01-2019) 398 h
Litoral No
Capital Capçanes
Distància -
Codi ajuntament 4304020002

Divisió territorial postal

  • 43776

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430402 00 00 0 00 Capçanes
Entitat singular 430402 00 01 7 00 Capçanes - 202 196 398
Nucli 430402 00 01 7 01 Capçanes - 198 193 391
Disseminat 430402 00 01 7 99 Disseminat de Capçanes - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430402 01 Capçanes Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 430402 Capsanes
  • Després: 430402 Capçanes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,20 Km2 223 m
  • Després: 22,49 Km2 223 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat