430424 Castellvell del Camp M

Característiques generals
Valor
Superfície 5,23 Km2
Altitud 219 m
Població (a 01-01-2017) 2849 h
Litoral No
Capital Castellvell del Camp
Distància -
Codi ajuntament 4304240003

Divisió territorial postal

  • 43392

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430424 00 00 0 00 Castellvell del Camp
Entitat singular 430424 00 01 7 00 Castellvell del Camp - 501 527 1028
Nucli 430424 00 01 7 01 Castellvell del Camp - 494 520 1014
Disseminat 430424 00 01 7 99 Disseminat de Castellvell del Camp - 7 7 14
Entitat singular 430424 00 02 2 00 Planes del Puig, les - 209 197 406
Nucli 430424 00 02 2 01 Planes del Puig, les - 204 192 396
Disseminat 430424 00 02 2 99 Disseminat de les Planes del Puig - 5 5 10
Entitat singular 430424 00 03 8 00 Pugets, els - 148 154 302
Nucli 430424 00 03 8 01 Pugets, els - 148 154 302
Entitat singular 430424 00 04 3 00 Serres, les - 103 98 201
Nucli 430424 00 04 3 01 Serres, les - 103 98 201
Entitat singular 430424 00 05 6 00 Flor del Camp, la - 103 96 199
Nucli 430424 00 05 6 01 Flor del Camp, la - 103 96 199
Entitat singular 430424 00 06 9 00 Arboceres, les - 28 35 63
Nucli 430424 00 06 9 01 Arboceres, les - 28 35 63
Entitat singular 430424 00 07 5 00 Castellmoster - 214 208 422
Nucli 430424 00 07 5 01 Castellmoster - 214 208 422
Entitat singular 430424 00 08 1 00 Pinar, el - 38 30 68
Nucli 430424 00 08 1 01 Pinar, el - 38 30 68
Entitat singular 430424 00 09 4 00 Puig, el - 12 12 24
Nucli 430424 00 09 4 01 Puig, el - 12 12 24
Entitat singular 430424 00 10 8 00 Roureda, la - 62 58 120
Nucli 430424 00 10 8 01 Roureda, la - 62 58 120
Entitat singular 430424 00 11 5 00 Salvians, los - 7 9 16
Nucli 430424 00 11 5 01 Salvians, los - 7 9 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430424 01 Arboceres Urbanització
Unitat població 430424 02 Castellmoster Urbanització
Unitat població 430424 03 Castellvell del Camp Població
Unitat població 430424 04 Flor del Camp, la Urbanització
Unitat població 430424 05 Pinar, el Urbanització
Unitat població 430424 06 Planes del Puig, les Raval
Unitat població 430424 07 Pugets, els Raval
Unitat població 430424 08 Serres, les Raval

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-08-06 Canvi de nom
  • Abans: 430424 Castellvell
  • Després: 430424 Castellvell del Camp
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,30 Km2 227 m
  • Després: 5,23 Km2 219 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat

Índex [+]

Sou aquí: