Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,94 Km2
Altitud 81 m
Població (a 01-01-2020) 6665 h
Litoral No
Capital Constantí
Distància -
Codi ajuntament 4304770005

Divisió territorial postal

  • 43120

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430477 00 00 0 00 Constantí
Entitat singular 430477 00 01 7 00 Constantí - 3445 3220 6665
Nucli 430477 00 01 7 01 Constantí - 3362 3143 6505
Disseminat 430477 00 01 7 99 Disseminat de Constantí - 83 77 160
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430477 01 Camp d'Aviació, el Divers
Unitat població 430477 02 Constantí Vila
Unitat població 430477 03 Polígon Industrial del Francolí, el Polígon industrial
Unitat població 430477 04 Refineria, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1975-12-25 Alteració límits municipals
  • Abans: - Km2
  • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,00 Km2 81 m
  • Després: 30,94 Km2 81 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès