Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 53,09 Km2
Altitud 337 m
Població (a 01-01-2020) 1003 h
Litoral No
Capital Corbera d'Ebre
Distància -
Codi ajuntament 4304830008

Divisió territorial postal

  • 43784

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430483 00 00 0 00 Corbera d'Ebre
Entitat singular 430483 00 01 7 00 Corbera d'Ebre - 529 474 1003
Nucli 430483 00 01 7 01 Corbera d'Ebre - 525 470 995
Disseminat 430483 00 01 7 99 Disseminat de Corbera d'Ebre - 4 4 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430483 01 Corbera d'Ebre Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 430483 Corbera de Ebro
  • Després: 430483 Corbera d'Ebre
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 52,90 Km2 337 m
  • Després: 53,09 Km2 337 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre