Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 63,50 Km2
Altitud 533 m
Població (a 01-01-2019) 941 h
Litoral No
Capital Cornudella de Montsant
Distància -
Codi ajuntament 4304960009

Divisió territorial postal

  • 43360
  • 43362

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430496 00 00 0 00 Cornudella de Montsant
Entitat singular 430496 00 01 7 00 Albarca - 2 2 4
Nucli 430496 00 01 7 01 Albarca - 2 2 4
Entitat singular 430496 00 02 2 00 Siurana - 16 11 27
Nucli 430496 00 02 2 01 Siurana - 16 11 27
Entitat singular 430496 00 03 8 00 Cornudella de Montsant - 487 423 910
Nucli 430496 00 03 8 01 Cornudella de Montsant - 466 405 871
Disseminat 430496 00 03 8 99 Disseminat de Cornudella de Montsant - 21 18 39
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430496 01 Albarca Població
Unitat població 430496 02 Cornudella de Montsant Vila
Unitat població 430496 03 Poblat del Pantà, el Raval
Unitat població 430496 04 Siurana Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 430496 Cornudella
  • Després: 430496 Cornudella de Montsant
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 62,70 Km2 533 m
  • Després: 63,50 Km2 533 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat