Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,70 Km2
Altitud 474 m
Població (a 01-01-2020) 329 h
Litoral No
Capital Figuerola del Camp
Distància -
Codi ajuntament 4305930008

Divisió territorial postal

  • 43811
  • 43813

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430593 00 00 0 00 Figuerola del Camp
Entitat singular 430593 00 01 7 00 Figuerola del Camp - 164 165 329
Nucli 430593 00 01 7 01 Figuerola del Camp - 138 150 288
Nucli 430593 00 01 7 02 Miramar - 2 3 5
Disseminat 430593 00 01 7 99 Disseminat de Figuerola del Camp - 24 12 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430593 01 Figuerola del Camp Població
Unitat població 430593 02 Fontfreda Caseria
Unitat població 430593 03 Miramar Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 430593 Figuerola
  • Després: 430593 Figuerola del Camp
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,80 Km2 474 m
  • Després: 22,70 Km2 474 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà