Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,03 Km2
Altitud 866 m
Població (a 01-01-2020) 43 h
Litoral No
Capital Forès
Distància -
Codi ajuntament 4306140003

Divisió territorial postal

  • 43425

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430614 00 00 0 00 Forès
Entitat singular 430614 00 01 7 00 Forès - 26 17 43
Nucli 430614 00 01 7 01 Forès - 26 17 43
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430614 01 Forès Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430614 Forés
  • Després: 430614 Forès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,50 Km2 866 m
  • Després: 16,03 Km2 866 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà