Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 118,99 Km2
Altitud 542 m
Població (a 01-01-2020) 1146 h
Litoral No
Capital Horta de Sant Joan
Distància -
Codi ajuntament 4307120002

Divisió territorial postal

  • 43596

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430712 00 00 0 00 Horta de Sant Joan
Entitat singular 430712 00 01 7 00 Horta de Sant Joan - 596 543 1139
Nucli 430712 00 01 7 01 Horta de Sant Joan - 575 521 1096
Disseminat 430712 00 01 7 99 Disseminat d'Horta de Sant Joan - 21 22 43
Entitat singular 430712 00 02 2 00 Montcades, les - 3 4 7
Nucli 430712 00 02 2 01 Montcades, les - 3 4 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430712 01 Horta de Sant Joan Vila
Unitat població 430712 02 Mas de les Monges, el Masos
Unitat població 430712 03 Montcades, les Masos
Unitat població 430712 04 Reguers, els Masos
Unitat població 430712 05 Viarnets, els Masos

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 5 Zona de Muntanya Ports de Beseit
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430712 Horta de San Juan
  • Després: 430712 Horta de Sant Joan
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 119,20 Km2 542 m
  • Després: 118,99 Km2 542 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre