Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,33 Km2
Altitud 648 m
Població (a 01-01-2020) 91 h
Litoral No
Capital Llorac
Distància -
Codi ajuntament 4307330008

Divisió territorial postal

  • 43427

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430733 00 00 0 00 Llorac
Entitat singular 430733 00 01 7 00 Llorac - 20 11 31
Nucli 430733 00 01 7 01 Llorac - 20 11 31
Disseminat 430733 00 01 7 99 Disseminat de Llorac - 0 0 0
Entitat singular 430733 00 02 2 00 Albió - 15 19 34
Nucli 430733 00 02 2 01 Albió - 15 19 34
Entitat singular 430733 00 03 8 00 Cirera, la - 6 6 12
Nucli 430733 00 03 8 01 Cirera, la - 6 6 12
Entitat singular 430733 00 04 3 00 Rauric - 7 7 14
Nucli 430733 00 04 3 01 Rauric - 1 3 4
Disseminat 430733 00 04 3 99 Disseminat de Rauric - 6 4 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430733 01 Albió Població
Unitat població 430733 02 Balneari de Vallfogona, el Urbanització
Unitat població 430733 03 Cirera, la Població
Unitat població 430733 04 Llorac Població
Unitat població 430733 05 Rauric Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430733 Llorach
  • Després: 430733 Llorac
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,90 Km2 648 m
  • Després: 23,33 Km2 648 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà