Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,06 Km2
Altitud 315 m
Població (a 01-01-2019) 594 h
Litoral No
Capital Marçà
Distància -
Codi ajuntament 4307640003

Divisió territorial postal

  • 43775

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430764 00 00 0 00 Marçà
Entitat singular 430764 00 01 7 00 Comes, les - 31 29 60
Disseminat 430764 00 01 7 99 Comes, les -Disseminat- - 31 29 60
Entitat singular 430764 00 02 2 00 Marçà - 275 244 519
Nucli 430764 00 02 2 01 Marçà - 275 244 519
Entitat singular 430764 00 03 8 00 Verinxell, el - 8 7 15
Disseminat 430764 00 03 8 99 Verinxell, el -Disseminat- - 8 7 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430764 01 Comes, les Caseria
Unitat població 430764 02 Marçà Població
Unitat població 430764 03 Verinxell Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 430764 Marsá
  • Després: 430764 Marçà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,10 Km2 315 m
  • Després: 16,06 Km2 315 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat