Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 78,80 Km2
Altitud 348 m
Població (a 01-01-2020) 564 h
Litoral No
Capital Mas de Barberans
Distància -
Codi ajuntament 4307700000

Divisió territorial postal

  • 43514

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430770 00 00 0 00 Mas de Barberans
Entitat singular 430770 00 01 7 00 Mas de Barberans - 281 283 564
Nucli 430770 00 01 7 01 Mas de Barberans - 267 274 541
Disseminat 430770 00 01 7 99 Disseminat de Mas de Barberans - 14 9 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430770 01 Mas de Barberans Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 75,60 Km2 348 m
  • Després: 78,80 Km2 348 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP27 Montsià