Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 45,12 Km2
Altitud 38 m
Població (a 01-01-2020) 5695 h
Litoral No
Capital Móra d'Ebre
Distància -
Codi ajuntament 4309390004

Divisió territorial postal

  • 43740

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430939 00 00 0 00 Móra d'Ebre
Entitat singular 430939 00 01 7 00 Móra d'Ebre - 2874 2821 5695
Nucli 430939 00 01 7 01 Móra d'Ebre - 2789 2743 5532
Disseminat 430939 00 01 7 99 Disseminat de Móra d'Ebre - 85 78 163
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430939 01 Móra d'Ebre Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
  • Abans: 430939 Mora de Ebro
  • Després: 430939 Móra d'Ebre
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 44,70 Km2 38 m
  • Després: 45,12 Km2 38 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre