Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,92 Km2
Altitud 104 m
Població (a 01-01-2020) 3742 h
Litoral No
Capital Morell, el
Distància -
Codi ajuntament 4309570005

Divisió territorial postal

  • 43760

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430957 00 00 0 00 Morell, el
Entitat singular 430957 00 01 7 00 Morell, el - 1917 1825 3742
Nucli 430957 00 01 7 01 Morell, el - 1909 1820 3729
Disseminat 430957 00 01 7 99 Disseminat del Morell - 8 5 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430957 01 Morell, el Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 430957 Morell
  • Després: 430957 Morell, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,00 Km2 104 m
  • Després: 5,92 Km2 104 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès