Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,88 Km2
Altitud 743 m
Població (a 01-01-2019) 152 h
Litoral No
Capital Morera de Montsant, la
Distància -
Codi ajuntament 4309600000

Divisió territorial postal

  • 43361
  • 43379

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430960 00 00 0 00 Morera de Montsant, la
Entitat singular 430960 00 01 7 00 Morera de Montsant, la - 54 47 101
Nucli 430960 00 01 7 01 Morera de Montsant, la - 50 41 91
Disseminat 430960 00 01 7 99 Disseminat de la Morera de Montsant - 4 6 10
Entitat singular 430960 00 02 2 00 Escaladei - 31 20 51
Nucli 430960 00 02 2 01 Escaladei - 29 20 49
Disseminat 430960 00 02 2 99 Disseminat d'Escaladei - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430960 01 Escaladei Llogarret
Unitat població 430960 02 Morera de Montsant, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 52,70 Km2 743 m
  • Després: 52,88 Km2 743 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat