Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,39 Km2
Altitud 676 m
Població (a 01-01-2020) 210 h
Litoral No
Capital Piles, les
Distància -
Codi ajuntament 4310550006

Divisió territorial postal

  • 43428
  • 43429

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431055 00 00 0 00 Piles, les
Entitat singular 431055 00 01 7 00 Biure de Gaià - 17 17 34
Nucli 431055 00 01 7 01 Biure de Gaià - 17 15 32
Disseminat 431055 00 01 7 99 Disseminat de Biure de Gaià - 0 2 2
Entitat singular 431055 00 02 2 00 Guialmons - 17 13 30
Nucli 431055 00 02 2 01 Guialmons - 9 9 18
Disseminat 431055 00 02 2 99 Disseminat de Guialmons - 8 4 12
Entitat singular 431055 00 03 8 00 Piles, les - 74 61 135
Nucli 431055 00 03 8 01 Piles, les - 74 61 135
Entitat singular 431055 00 04 3 00 Sant Gallard - 6 5 11
Nucli 431055 00 04 3 01 Sant Gallard - 1 1 2
Disseminat 431055 00 04 3 99 Disseminat de Sant Gallard - 5 4 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431055 01 Biure Població
Unitat població 431055 02 Guialmons Població
Unitat població 431055 03 Piles, les Població
Unitat població 431055 04 Sant Gallard Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431055 Piles, las
  • Després: 431055 Piles, les
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,60 Km2 676 m
  • Després: 22,39 Km2 676 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà