Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,83 Km2
Altitud 463 m
Població (a 01-01-2019) 152 h
Litoral No
Capital Pradell de la Teixeta
Distància -
Codi ajuntament 4311530008

Divisió territorial postal

 • 43774

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431153 00 00 0 00 Pradell de la Teixeta
Entitat singular 431153 00 01 7 00 Estació, l' - 2 3 5
Disseminat 431153 00 01 7 99 Estació, l' -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 431153 00 02 2 00 Pradell de la Teixeta - 68 79 147
Nucli 431153 00 02 2 01 Pradell de la Teixeta - 65 76 141
Disseminat 431153 00 02 2 99 Disseminat de Pradell de la Teixeta - 3 3 6
Entitat singular 431153 00 03 8 00 Torre, la - 0 0 0
Nucli 431153 00 03 8 01 Torre, la - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431153 01 Estació, l' Caseria
Unitat població 431153 02 Pradell Població
Unitat població 431153 03 Torre, la Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
 • Abans: 431153 Pradell
 • Després: 431153 Pradell de la Teixeta
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Pradell
 • Després: Pradell de la Teixeta
1996-07-10 Alteració límits municipals
 • Abans: 23,90 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 463 m
 • Després: 21,83 Km2 463 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat