Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,78 Km2
Altitud 117 m
Població (a 01-01-2020) 106168 h
Litoral No
Capital Reus
Distància -
Codi ajuntament 4312330008

Divisió territorial postal

 • 43201
 • 43202
 • 43203
 • 43204
 • 43205
 • 43206

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431233 00 00 0 00 Reus
Entitat singular 431233 00 06 9 00 Reus - 50401 53815 104216
Nucli 431233 00 06 9 01 Reus - 49137 52709 101846
Disseminat 431233 00 06 9 99 Disseminat de Reus - 1264 1106 2370
Entitat singular 431233 00 08 1 00 Mas del Carpa - 75 84 159
Nucli 431233 00 08 1 01 Mas del Carpa - 75 84 159
Entitat singular 431233 00 09 4 00 Pelai - 246 249 495
Nucli 431233 00 09 4 01 Pelai - 246 249 495
Entitat singular 431233 00 10 8 00 Pinar, el - 242 243 485
Nucli 431233 00 10 8 01 Pinar, el - 242 243 485
Entitat singular 431233 00 11 5 00 Sant Joan - 132 136 268
Nucli 431233 00 11 5 01 Sant Joan - 132 136 268
Entitat singular 431233 00 12 0 00 Sol-i-vista - 239 306 545
Nucli 431233 00 12 0 01 Sol-i-vista - 239 306 545
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431233 01 Agro-reus Polígon industrial
Unitat població 431233 02 Barri de la Misericòrdia, el Urbanització
Unitat població 431233 03 Barri de Montserrat, el Barri
Unitat població 431233 04 Barri Fortuny, el Barri
Unitat població 431233 05 Barri Gaudí, el Barri
Unitat població 431233 06 Barri Juroca, el Barri
Unitat població 431233 07 Barri Sant Josep, el Barri
Unitat població 431233 08 Bellisens Urbanització
Unitat població 431233 09 Bescós Polígon industrial
Unitat població 431233 10 Camp d'Aviació, el Divers
Unitat població 431233 11 Carpa Urbanització
Unitat població 431233 12 Dina Urbanització
Unitat població 431233 13 Gaudimar Urbanització
Unitat població 431233 14 Mas Abelló, el Urbanització
Unitat població 431233 15 Mas Pallisser, el Urbanització
Unitat població 431233 16 Mercader Urbanització
Unitat població 431233 17 Moixí Raval
Unitat població 431233 18 Passatge de la Misericòrdia, el Urbanització
Unitat població 431233 19 Pelai Urbanització
Unitat població 431233 20 Pi Urbanització
Unitat població 431233 21 Pinar, el Urbanització
Unitat població 431233 22 Polígon de la Carretera de Montblanc Polígon industrial
Unitat població 431233 23 Quintana Urbanització
Unitat població 431233 24 Reus Ciutat
Unitat població 431233 25 Sant Joan Urbanització
Unitat població 431233 26 Solivista Urbanització
Unitat població 431233 27 Vegé Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 02015
 • 03001
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04007
 • 04008
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05007
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07005
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 08004
 • 08005
 • 08006
 • 08007
 • 09001
 • 09002
 • 10001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 52,70 Km2 117 m
 • Després: 52,78 Km2 117 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat