Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,99 Km2
Altitud 263 m
Població (a 01-01-2020) 585 h
Litoral No
Capital Riba, la
Distància -
Codi ajuntament 4312480001

Divisió territorial postal

  • 43450

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431248 00 00 0 00 Riba, la
Entitat singular 431248 00 01 7 00 Riba, la - 301 245 546
Nucli 431248 00 01 7 01 Riba, la - 294 241 535
Disseminat 431248 00 01 7 99 Disseminat de la Riba - 7 4 11
Entitat singular 431248 00 02 2 00 Hortasses, les - 18 21 39
Nucli 431248 00 02 2 01 Hortasses, les - 18 21 39
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431248 01 Riba, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,10 Km2 263 m
  • Després: 7,99 Km2 263 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà