431331 Roquetes M

Característiques generals
Valor
Superfície 136,93 Km2
Altitud 14 m
Població (a 01-01-2016) 8165 h
Litoral No
Capital Roquetes
Distància -
Codi ajuntament 4313310007

Divisió territorial postal

 • 43520
 • 43529

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2016)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431331 00 00 0 00 Roquetes
Entitat singular 431331 00 01 7 00 Raval de Cristo - 1046 898 1944
Nucli 431331 00 01 7 01 Raval de Cristo - 500 449 949
Disseminat 431331 00 01 7 99 Disseminat del Raval de Cristo - 546 449 995
Entitat singular 431331 00 02 2 00 Roquetes - 3195 3026 6221
Nucli 431331 00 02 2 01 Carretera dels Reguers, la - 279 269 548
Nucli 431331 00 02 2 02 Roquetes - 2686 2551 5237
Nucli 431331 00 02 2 03 Torre de Gil, la - 171 161 332
Disseminat 431331 00 02 2 99 Disseminat de Roquetes - 59 45 104
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431331 01 Horta de Dalt, l' Veïnat
Unitat població 431331 02 Horta Baixa, l' Veïnat
Unitat població 431331 03 Lloret Veïnat
Unitat població 431331 04 Mascar, el Urbanització
Unitat població 431331 05 Raval de Crist, el Raval
Unitat població 431331 06 Roquetes Ciutat
Unitat població 431331 07 Torre de Gil, la Urbanització
Unitat població 431331 08 Urgell Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2016)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-06-25 Canvi de nom
 • Abans: 431331 Roquetas
 • Després: 431331 Roquetes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 136,60 Km2 14 m
 • Després: 136,93 Km2 14 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP26 Baix Ebre

Índex [+]

Sou aquí: