Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,39 Km2
Altitud 467 m
Població (a 01-01-2020) 1538 h
Litoral No
Capital Sarral
Distància -
Codi ajuntament 4314230008

Divisió territorial postal

  • 43424
  • 43425
  • 43428

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431423 00 00 0 00 Sarral
Entitat singular 431423 00 01 7 00 Montbrió de la Marca - 14 11 25
Nucli 431423 00 01 7 01 Montbrió de la Marca - 11 9 20
Disseminat 431423 00 01 7 99 Disseminat de Montbrió de la Marca - 3 2 5
Entitat singular 431423 00 02 2 00 Sarral - 772 715 1487
Nucli 431423 00 02 2 01 Sarral - 767 710 1477
Disseminat 431423 00 02 2 99 Disseminat de Sarral - 5 5 10
Entitat singular 431423 00 03 8 00 Vallverd - 12 14 26
Nucli 431423 00 03 8 01 Vallverd - 11 14 25
Disseminat 431423 00 03 8 99 Disseminat de Vallverd - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431423 01 Montbrió de la Marca Població
Unitat població 431423 02 Sarral Vila
Unitat població 431423 03 Vallverd Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431423 Sarreal
  • Després: 431423 Sarral
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 52,40 Km2 467 m
  • Després: 52,39 Km2 467 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà