Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,77 Km2
Altitud 169 m
Població (a 01-01-2020) 1708 h
Litoral No
Capital Secuita, la
Distància -
Codi ajuntament 4314440003

Divisió territorial postal

  • 43154
  • 43765

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431444 00 00 0 00 Secuita, la
Entitat singular 431444 00 01 7 00 Argilaga, l' - 78 68 146
Nucli 431444 00 01 7 01 Argilaga, l' - 78 68 146
Entitat singular 431444 00 02 2 00 Gunyoles, les - 66 69 135
Nucli 431444 00 02 2 01 Gunyoles, les - 66 69 135
Entitat singular 431444 00 03 8 00 Sant Roc - 23 25 48
Nucli 431444 00 03 8 01 Sant Roc - 23 25 48
Entitat singular 431444 00 04 3 00 Secuita, la - 619 609 1228
Nucli 431444 00 04 3 01 Secuita, la - 590 587 1177
Disseminat 431444 00 04 3 99 Disseminat de la Secuita - 29 22 51
Entitat singular 431444 00 05 6 00 Vistabella - 73 78 151
Nucli 431444 00 05 6 01 Vistabella - 62 71 133
Nucli 431444 00 05 6 02 Costa de la Toia - 10 5 15
Disseminat 431444 00 05 6 99 Disseminat de Vistabella - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431444 01 Argilaga, l' Població
Unitat població 431444 02 Costa de la Toia, la Urbanització
Unitat població 431444 03 Creus, les Urbanització
Unitat població 431444 04 Gunyoles, les Població
Unitat població 431444 05 Sant Roc Urbanització
Unitat població 431444 06 Secuita, la Població
Unitat població 431444 07 Tapioles Urbanització
Unitat població 431444 08 Vistabella Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,60 Km2 169 m
  • Després: 17,77 Km2 169 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès