Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,30 Km2
Altitud 246 m
Població (a 01-01-2020) 5683 h
Litoral No
Capital Selva del Camp, la
Distància -
Codi ajuntament 4314570005

Divisió territorial postal

  • 43470

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431457 00 00 0 00 Selva del Camp, la
Entitat singular 431457 00 01 7 00 Paretdelgada - 168 146 314
Disseminat 431457 00 01 7 99 Paretdelgada -Disseminat- - 168 146 314
Entitat singular 431457 00 02 2 00 Sant Pere - 136 107 243
Disseminat 431457 00 02 2 99 Sant Pere -Disseminat- - 136 107 243
Entitat singular 431457 00 03 8 00 Selva del Camp, la - 2563 2563 5126
Nucli 431457 00 03 8 01 Selva del Camp, la - 2558 2558 5116
Disseminat 431457 00 03 8 99 Disseminat de la Selva del Camp - 5 5 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431457 01 Paretdelgada Caseria
Unitat població 431457 02 Sant Pere Caseria
Unitat població 431457 03 Selva del Camp, la Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-02 Canvi de nom
  • Abans: 431457 Selva del Campo, la
  • Després: 431457 Selva del Camp, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,20 Km2 246 m
  • Després: 35,30 Km2 246 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat