Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,37 Km2
Altitud 489 m
Població (a 01-01-2020) 632 h
Litoral No
Capital Solivella
Distància -
Codi ajuntament 4314760009

Divisió territorial postal

  • 43412

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431476 00 00 0 00 Solivella
Entitat singular 431476 00 01 7 00 Solivella - 333 299 632
Nucli 431476 00 01 7 01 Solivella - 333 299 632
Disseminat 431476 00 01 7 99 Disseminat de Solivella - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431476 01 Solivella Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,00 Km2 489 m
  • Després: 21,37 Km2 489 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà