431482 Tarragona M

Característiques generals
Valor
Superfície 64,63 Km2
Altitud 68 m
Població (a 01-01-2017) 131507 h
Litoral
Capital Tarragona
Distància -
Codi ajuntament 4314820002

Divisió territorial postal

 • 43001
 • 43002
 • 43003
 • 43004
 • 43005
 • 43006
 • 43007
 • 43008
 • 43100
 • 43130

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431482 00 00 0 00 Tarragona
Entitat singular 431482 00 01 7 00 Bonavista - 4358 4240 8598
Nucli 431482 00 01 7 01 Bonavista - 4358 4240 8598
Entitat singular 431482 00 02 2 00 Campsa, la - 791 742 1533
Nucli 431482 00 02 2 01 Icomar - 272 239 511
Nucli 431482 00 02 2 02 Riu Clar - 493 480 973
Disseminat 431482 00 02 2 99 Disseminat de la Campsa - 26 23 49
Entitat singular 431482 00 04 3 00 Ferran - 86 68 154
Nucli 431482 00 04 3 01 Escorpí - 54 39 93
Nucli 431482 00 04 3 02 Ferran - 30 27 57
Disseminat 431482 00 04 3 99 Disseminat de Ferran - 2 2 4
Entitat singular 431482 00 05 6 00 Monnars - 920 954 1874
Nucli 431482 00 05 6 01 Bonsol - 20 23 43
Nucli 431482 00 05 6 02 Colls Majors - 33 29 62
Nucli 431482 00 05 6 03 Entrepins - 83 81 164
Nucli 431482 00 05 6 04 Florimar - 6 6 12
Nucli 431482 00 05 6 05 Llevantina - 64 70 134
Nucli 431482 00 05 6 06 Monnars - 55 54 109
Nucli 431482 00 05 6 07 Pinars, els - 135 130 265
Nucli 431482 00 05 6 08 Residencial Monnars - 331 362 693
Nucli 431482 00 05 6 09 Sant Marc - 0 0 0
Nucli 431482 00 05 6 10 Solimar - 160 159 319
Disseminat 431482 00 05 6 99 Disseminat de Monnars - 33 40 73
Entitat singular 431482 00 06 9 00 Montgons, els - 1261 1174 2435
Nucli 431482 00 06 9 01 Floresta, la - 545 494 1039
Nucli 431482 00 06 9 02 Parc Riu Clar - 306 262 568
Nucli 431482 00 06 9 03 Montgons, els - 380 392 772
Disseminat 431482 00 06 9 99 Disseminat dels Montgons - 30 26 56
Entitat singular 431482 00 07 5 00 Oliva, l' - 41 47 88
Disseminat 431482 00 07 5 99 Oliva, l' -Disseminat- - 41 47 88
Entitat singular 431482 00 08 1 00 Pinedes, les - 20 14 34
Disseminat 431482 00 08 1 99 Pinedes, les -Disseminat- - 20 14 34
Entitat singular 431482 00 09 4 00 Arrabassada i la Savinosa, l' - 1988 2030 4018
Nucli 431482 00 09 4 01 Arrabassada i la Savinosa, l' - 423 386 809
Nucli 431482 00 09 4 02 Coves del Llorito - 26 28 54
Nucli 431482 00 09 4 03 Vall de l'Arrabassada, l' - 1473 1538 3011
Nucli 431482 00 09 4 04 Mas d'en Morató - 19 16 35
Nucli 431482 00 09 4 05 Vileta de Mar - 36 48 84
Disseminat 431482 00 09 4 99 Disseminat de l'Arrabassada i la Savinosa - 11 14 25
Entitat singular 431482 00 10 8 00 Sant Pere i Sant Pau - 7887 7928 15815
Nucli 431482 00 10 8 01 Mas Corsini, el - 0 0 0
Nucli 431482 00 10 8 02 Mas del Frare, el - 2 4 6
Nucli 431482 00 10 8 03 Miracle, el - 5 5 10
Nucli 431482 00 10 8 04 Sant Pere Sescelades - 59 54 113
Nucli 431482 00 10 8 05 Pedrol - 62 58 120
Nucli 431482 00 10 8 06 Rodolat, el - 156 142 298
Nucli 431482 00 10 8 07 Sant Pere i Sant Pau - 6105 6215 12320
Nucli 431482 00 10 8 08 Zona Educacional - 342 345 687
Nucli 431482 00 10 8 09 Quatre Garrofers, els - 1098 1051 2149
Disseminat 431482 00 10 8 99 Disseminat de Sant Pere i Sant Pau - 58 54 112
Entitat singular 431482 00 11 5 00 Sant Salvador - 3469 3177 6646
Nucli 431482 00 11 5 01 Sant Salvador - 2439 2192 4631
Nucli 431482 00 11 5 02 Sant Ramon - 1030 985 2015
Entitat singular 431482 00 12 0 00 Tamarit - 912 901 1813
Nucli 431482 00 12 0 01 Móra, la - 611 602 1213
Nucli 431482 00 12 0 02 Tamarit - 301 299 600
Entitat singular 431482 00 13 6 00 Tarragona - 29881 34292 64173
Nucli 431482 00 13 6 01 Tarragona - 29714 34124 63838
Disseminat 431482 00 13 6 99 Disseminat de Tarragona - 167 168 335
Entitat singular 431482 00 14 1 00 Torreforta - 11289 10931 22220
Nucli 431482 00 14 1 01 Campclar - 4775 4584 9359
Nucli 431482 00 14 1 03 Granja, la - 1704 1761 3465
Nucli 431482 00 14 1 04 Torreforta - 4287 4099 8386
Nucli 431482 00 14 1 05 Verge del Pilar - 252 204 456
Nucli 431482 00 14 1 06 Zona de l'Eixample - 271 283 554
Disseminat 431482 00 14 1 99 Disseminat de Torreforta - 0 0 0
Entitat singular 431482 00 15 4 00 Boscos de Tarragona, els - 600 616 1216
Nucli 431482 00 15 4 01 Boscos de Tarragona, els - 600 616 1216
Entitat singular 431482 00 16 7 00 Cala Romana - 438 452 890
Nucli 431482 00 16 7 01 Cala Romana - 438 452 890
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431482 01 Arrabassada i la Savinosa, l' Raval
Unitat població 431482 02 Bonavista Barri
Unitat població 431482 03 Bon Sol Urbanització
Unitat població 431482 04 Boscos de Tarragona, els Urbanització
Unitat població 431482 05 Cala Romana Urbanització
Unitat població 431482 06 Campclar Urbanització
Unitat població 431482 07 Campsa Polígon industrial
Unitat població 431482 08 Canonja, la Poble
Unitat població 431482 09 Colls Majors, els Urbanització
Unitat població 431482 10 Escipió Urbanització
Unitat població 431482 11 Esperança, l' Urbanització
Unitat població 431482 12 Ferran Població
Unitat població 431482 13 Floresta, la Urbanització
Unitat població 431482 14 Icomar Urbanització
Unitat població 431482 15 Mas Corsini, el Urbanització
Unitat població 431482 16 Mas del Frare, el Urbanització
Unitat població 431482 17 Miracle, el Urbanització
Unitat població 431482 18 Monnars Població
Unitat població 431482 19 Montgons, els Barri
Unitat població 431482 20 Móra, la Urbanització
Unitat població 431482 21 Oliva, l' Barri
Unitat població 431482 22 Pedrol Urbanització
Unitat població 431482 23 Pinedes, les Barri
Unitat població 431482 24 Rodolat del Moro, el Urbanització
Unitat població 431482 25 Sant Marc Urbanització
Unitat població 431482 26 Sant Pere i Sant Pau Urbanització
Unitat població 431482 27 Sant Salvador Urbanització
Unitat població 431482 28 Solimar Urbanització
Unitat població 431482 29 Tamarit Població
Unitat població 431482 30 Tarragona Ciutat
Unitat població 431482 31 Torreforta Raval

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 02001
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04012
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06015
 • 06016
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 07008
 • 07010
 • 07011
 • 07012
 • 07013
 • 07014
 • 07015
 • 07016
 • 07017
 • 07018
 • 07019
 • 07020
 • 07021
 • 07022
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 08004
 • 08005
 • 08006
 • 08007
 • 08008
 • 08009
 • 08010
 • 08011
 • 08012
 • 08013
 • 08014
 • 09001
 • 09002
 • 09003
 • 09004
 • 09008
 • 09009
 • 09010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1975-12-25 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 62,20 Km2 68 m
 • Després: 64,63 Km2 68 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès
2010-10-30 Desagregació de municipis Abans:
 • 431482 Tarragona
Després:
 • 431482 Tarragona
 • 439076 Canonja, la

Índex [+]

Sou aquí: