Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 64,63 Km2
Altitud 68 m
Població (a 01-01-2020) 136496 h
Litoral
Capital Tarragona
Distància -
Codi ajuntament 4314820002

Divisió territorial postal

 • 43001
 • 43002
 • 43003
 • 43004
 • 43005
 • 43006
 • 43007
 • 43008
 • 43100
 • 43130

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431482 00 00 0 00 Tarragona
Entitat singular 431482 00 01 7 00 Bonavista - 4639 4377 9016
Nucli 431482 00 01 7 01 Bonavista - 4639 4377 9016
Entitat singular 431482 00 02 2 00 Campsa, la - 895 757 1652
Nucli 431482 00 02 2 01 Icomar - 334 255 589
Nucli 431482 00 02 2 02 Riu Clar - 489 478 967
Disseminat 431482 00 02 2 99 Disseminat de la Campsa - 72 24 96
Entitat singular 431482 00 04 3 00 Ferran - 85 72 157
Nucli 431482 00 04 3 01 Escorpí - 51 39 90
Nucli 431482 00 04 3 02 Ferran - 33 32 65
Disseminat 431482 00 04 3 99 Disseminat de Ferran - 1 1 2
Entitat singular 431482 00 05 6 00 Monnars - 945 969 1914
Nucli 431482 00 05 6 01 Bonsol - 23 34 57
Nucli 431482 00 05 6 02 Colls Majors - 36 33 69
Nucli 431482 00 05 6 03 Entrepins - 83 72 155
Nucli 431482 00 05 6 04 Florimar - 8 12 20
Nucli 431482 00 05 6 05 Llevantina - 64 72 136
Nucli 431482 00 05 6 06 Monnars - 60 52 112
Nucli 431482 00 05 6 07 Pinars, els - 133 130 263
Nucli 431482 00 05 6 08 Residencial Monnars - 343 366 709
Nucli 431482 00 05 6 09 Sant Marc - 0 0 0
Nucli 431482 00 05 6 10 Solimar - 156 159 315
Disseminat 431482 00 05 6 99 Disseminat de Monnars - 39 39 78
Entitat singular 431482 00 06 9 00 Montgons, els - 1319 1233 2552
Nucli 431482 00 06 9 01 Floresta, la - 612 537 1149
Nucli 431482 00 06 9 02 Parc Riu Clar - 298 270 568
Nucli 431482 00 06 9 03 Montgons, els - 380 402 782
Disseminat 431482 00 06 9 99 Disseminat dels Montgons - 29 24 53
Entitat singular 431482 00 07 5 00 Oliva, l' - 42 53 95
Disseminat 431482 00 07 5 99 Oliva, l' -Disseminat- - 42 53 95
Entitat singular 431482 00 08 1 00 Pinedes, les - 23 17 40
Disseminat 431482 00 08 1 99 Pinedes, les -Disseminat- - 23 17 40
Entitat singular 431482 00 09 4 00 Arrabassada i la Savinosa, l' - 2126 2216 4342
Nucli 431482 00 09 4 01 Arrabassada i la Savinosa, l' - 477 423 900
Nucli 431482 00 09 4 02 Coves del Llorito - 38 38 76
Nucli 431482 00 09 4 03 Vall de l'Arrabassada, l' - 1549 1680 3229
Nucli 431482 00 09 4 04 Mas d'en Morató - 21 20 41
Nucli 431482 00 09 4 05 Vileta de Mar - 34 44 78
Disseminat 431482 00 09 4 99 Disseminat de l'Arrabassada i la Savinosa - 7 11 18
Entitat singular 431482 00 10 8 00 Sant Pere i Sant Pau - 8046 8156 16202
Nucli 431482 00 10 8 01 Mas Corsini, el - 0 0 0
Nucli 431482 00 10 8 02 Mas del Frare, el - 7 5 12
Nucli 431482 00 10 8 03 Miracle, el - 7 10 17
Nucli 431482 00 10 8 04 Sant Pere Sescelades - 66 64 130
Nucli 431482 00 10 8 05 Pedrol - 50 50 100
Nucli 431482 00 10 8 06 Rodolat, el - 171 153 324
Nucli 431482 00 10 8 07 Sant Pere i Sant Pau - 6188 6292 12480
Nucli 431482 00 10 8 08 Zona Educacional - 359 383 742
Nucli 431482 00 10 8 09 Quatre Garrofers, els - 1145 1141 2286
Disseminat 431482 00 10 8 99 Disseminat de Sant Pere i Sant Pau - 53 58 111
Entitat singular 431482 00 11 5 00 Sant Salvador - 3751 3398 7149
Nucli 431482 00 11 5 01 Sant Salvador - 2649 2376 5025
Nucli 431482 00 11 5 02 Sant Ramon - 1102 1022 2124
Entitat singular 431482 00 12 0 00 Tamarit - 900 900 1800
Nucli 431482 00 12 0 01 Móra, la - 621 607 1228
Nucli 431482 00 12 0 02 Tamarit - 279 293 572
Entitat singular 431482 00 13 6 00 Tarragona - 31115 35368 66483
Nucli 431482 00 13 6 01 Tarragona - 30918 35179 66097
Disseminat 431482 00 13 6 99 Disseminat de Tarragona - 197 189 386
Entitat singular 431482 00 14 1 00 Torreforta - 11764 11276 23040
Nucli 431482 00 14 1 01 Campclar - 4753 4596 9349
Nucli 431482 00 14 1 03 Granja, la - 1719 1802 3521
Nucli 431482 00 14 1 04 Torreforta - 4756 4399 9155
Nucli 431482 00 14 1 05 Verge del Pilar - 287 211 498
Nucli 431482 00 14 1 06 Zona de l'Eixample - 249 268 517
Disseminat 431482 00 14 1 99 Disseminat de Torreforta - 0 0 0
Entitat singular 431482 00 15 4 00 Boscos de Tarragona, els - 597 610 1207
Nucli 431482 00 15 4 01 Boscos de Tarragona, els - 597 610 1207
Entitat singular 431482 00 16 7 00 Cala Romana - 419 428 847
Nucli 431482 00 16 7 01 Cala Romana - 419 428 847
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431482 01 Arrabassada i la Savinosa, l' Raval
Unitat població 431482 02 Bonavista Barri
Unitat població 431482 03 Bon Sol Urbanització
Unitat població 431482 04 Boscos de Tarragona, els Urbanització
Unitat població 431482 05 Cala Romana Urbanització
Unitat població 431482 06 Campclar Urbanització
Unitat població 431482 07 Campsa Polígon industrial
Unitat població 431482 08 Canonja, la Poble
Unitat població 431482 09 Colls Majors, els Urbanització
Unitat població 431482 10 Escipió Urbanització
Unitat població 431482 11 Esperança, l' Urbanització
Unitat població 431482 12 Ferran Població
Unitat població 431482 13 Floresta, la Urbanització
Unitat població 431482 14 Icomar Urbanització
Unitat població 431482 15 Mas Corsini, el Urbanització
Unitat població 431482 16 Mas del Frare, el Urbanització
Unitat població 431482 17 Miracle, el Urbanització
Unitat població 431482 18 Monnars Població
Unitat població 431482 19 Montgons, els Barri
Unitat població 431482 20 Móra, la Urbanització
Unitat població 431482 21 Oliva, l' Barri
Unitat població 431482 22 Pedrol Urbanització
Unitat població 431482 23 Pinedes, les Barri
Unitat població 431482 24 Rodolat del Moro, el Urbanització
Unitat població 431482 25 Sant Marc Urbanització
Unitat població 431482 26 Sant Pere i Sant Pau Urbanització
Unitat població 431482 27 Sant Salvador Urbanització
Unitat població 431482 28 Solimar Urbanització
Unitat població 431482 29 Tamarit Població
Unitat població 431482 30 Tarragona Ciutat
Unitat població 431482 31 Torreforta Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 02001
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04012
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06015
 • 06016
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 07008
 • 07010
 • 07011
 • 07012
 • 07013
 • 07014
 • 07015
 • 07016
 • 07017
 • 07018
 • 07019
 • 07020
 • 07021
 • 07022
 • 07023
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 08004
 • 08005
 • 08006
 • 08007
 • 08008
 • 08009
 • 08010
 • 08011
 • 08012
 • 08013
 • 08014
 • 09001
 • 09002
 • 09003
 • 09004
 • 09008
 • 09009
 • 09010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1975-12-25 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 62,20 Km2 68 m
 • Després: 64,63 Km2 68 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès
2010-10-30 Desagregació de municipis Abans:
 • 431482 Tarragona
Després:
 • 431482 Tarragona
 • 439076 Canonja, la