Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 209,37 Km2
Altitud 309 m
Població (a 01-01-2019) 1602 h
Litoral No
Capital Tivissa
Distància -
Codi ajuntament 4315080001

Divisió territorial postal

  • 43320
  • 43746

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431508 00 00 0 00 Tivissa
Entitat singular 431508 00 01 7 00 Darmós - 51 43 94
Nucli 431508 00 01 7 01 Darmós - 51 43 94
Entitat singular 431508 00 02 2 00 Serra d'Almos, la - 127 115 242
Nucli 431508 00 02 2 01 Serra d'Almos, la - 114 102 216
Disseminat 431508 00 02 2 99 Disseminat de la Serra d'Almos - 13 13 26
Entitat singular 431508 00 03 8 00 Tivissa - 621 643 1264
Nucli 431508 00 03 8 01 Tivissa - 574 595 1169
Disseminat 431508 00 03 8 99 Disseminat de Tivissa - 47 48 95
Entitat singular 431508 00 04 3 00 Llaberia - 0 2 2
Nucli 431508 00 04 3 01 Llaberia - 0 2 2
Disseminat 431508 00 04 3 99 Disseminat de Llaberia - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431508 01 Darmós Població
Unitat població 431508 02 Llaberia Població
Unitat població 431508 03 Serra d'Almos, la Població
Unitat població 431508 04 Tivissa Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7007430008 Serra d'Almos, la
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-03 Canvi de nom
  • Abans: 431508 Tivisa
  • Després: 431508 Tivissa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 208,40 Km2 309 m
  • Després: 209,37 Km2 309 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre