Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 126,88 Km2
Altitud 133 m
Població (a 01-01-2019) 6300 h
Litoral No
Capital Ulldecona
Distància -
Codi ajuntament 4315670005

Divisió territorial postal

  • 43550
  • 43558
  • 43559

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431567 00 00 0 00 Ulldecona
Entitat singular 431567 00 01 7 00 Castell, el - 82 81 163
Nucli 431567 00 01 7 01 Castell, el - 63 61 124
Disseminat 431567 00 01 7 99 Disseminat del Castell - 19 20 39
Entitat singular 431567 00 02 2 00 Sant Joan del Pas - 68 62 130
Nucli 431567 00 02 2 01 Sant Joan del Pas - 24 19 43
Disseminat 431567 00 02 2 99 Disseminat de Sant Joan del Pas - 44 43 87
Entitat singular 431567 00 03 8 00 Ulldecona - 2965 2719 5684
Nucli 431567 00 03 8 01 Ulldecona - 2790 2596 5386
Disseminat 431567 00 03 8 99 Disseminat d'Ulldecona - 175 123 298
Entitat singular 431567 00 04 3 00 Valentins, els - 148 126 274
Nucli 431567 00 04 3 01 Valentins, els - 132 114 246
Disseminat 431567 00 04 3 99 Disseminat dels Valentins - 16 12 28
Entitat singular 431567 00 05 6 00 Ventalles, les - 12 12 24
Nucli 431567 00 05 6 01 Ventalles, les - 12 12 24
Entitat singular 431567 00 06 9 00 Miliana, la - 11 14 25
Nucli 431567 00 06 9 01 Miliana, la - 4 10 14
Disseminat 431567 00 06 9 99 Disseminat de la Miliana - 7 4 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431567 01 Anolls Caseria
Unitat població 431567 02 Bordales Caseria
Unitat població 431567 03 Cases Molla, les Caseria
Unitat població 431567 04 Castell, el Barri
Unitat població 431567 05 Manels, els Caseria
Unitat població 431567 06 Miliana, la Caseria
Unitat població 431567 07 Passec Caseria
Unitat població 431567 08 Rajolars, els Caseria
Unitat població 431567 09 Sant Joan del Pas Raval
Unitat població 431567 10 Ulldecona Vila
Unitat població 431567 11 Valentins, els Raval
Unitat població 431567 12 Ventalles, les Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 126,10 Km2 133 m
  • Després: 126,88 Km2 133 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP27 Montsià