Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,04 Km2
Altitud 124 m
Població (a 01-01-2020) 2405 h
Litoral No
Capital Vilallonga del Camp
Distància -
Codi ajuntament 4316650006

Divisió territorial postal

  • 43141

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431665 00 00 0 00 Vilallonga del Camp
Entitat singular 431665 00 01 7 00 Vilallonga del Camp - 1223 1182 2405
Nucli 431665 00 01 7 01 Vilallonga del Camp - 1194 1161 2355
Disseminat 431665 00 01 7 99 Disseminat de Vilallonga del Camp - 29 21 50
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431665 01 Vilallonga del Camp Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431665 Vilallonga
  • Després: 431665 Vilallonga del Camp
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,20 Km2 124 m
  • Després: 9,04 Km2 124 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès