431726 Vilaverd M

Característiques generals
Valor
Superfície 12,62 Km2
Altitud 269 m
Població (a 01-01-2017) 440 h
Litoral No
Capital Vilaverd
Distància -
Codi ajuntament 4317260009

Divisió territorial postal

  • 43490

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431726 00 00 0 00 Vilaverd
Entitat singular 431726 00 01 7 00 Vilaverd - 228 212 440
Nucli 431726 00 01 7 01 Vilaverd - 193 185 378
Disseminat 431726 00 01 7 99 Disseminat de Vilaverd - 35 27 62
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431726 01 Vilaverd Vila

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431726 Vilavert
  • Després: 431726 Vilaverd
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,80 Km2 269 m
  • Després: 12,62 Km2 269 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà

Índex [+]

Sou aquí: