Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,08 Km2
Altitud 496 m
Població (a 01-01-2020) 890 h
Litoral No
Capital Vimbodí
Distància -
Codi ajuntament 4317630008

Divisió territorial postal

  • 43430
  • 43448

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431763 00 00 0 00 Vimbodí i Poblet
Entitat singular 431763 00 03 8 00 Vimbodí i Poblet - 478 412 890
Nucli 431763 00 03 8 01 Vimbodí - 420 382 802
Nucli 431763 00 03 8 02 Poblet - 30 3 33
Disseminat 431763 00 03 8 99 Disseminat de Vimbodí i Poblet - 28 27 55
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431763 01 Poblet Caseria
Unitat població 431763 02 Riudabella Caseria
Unitat població 431763 03 Vimbodí Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 65,50 Km2 496 m
  • Després: 66,08 Km2 496 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
2006-11-22 Canvi de nom
  • Abans: 431763 Vimbodí
  • Després: 431763 Vimbodí i Poblet