Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,78 Km2
Altitud 95 m
Població (a 01-01-2020) 2124 h
Litoral No
Capital Vinyols
Distància -
Codi ajuntament 4317850006

Divisió territorial postal

  • 43391

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431785 00 00 0 00 Vinyols i els Arcs
Entitat singular 431785 00 01 7 00 Vinyols i els Arcs - 778 747 1525
Nucli 431785 00 01 7 01 Vinyols i els Arcs - 709 687 1396
Disseminat 431785 00 01 7 99 Disseminat de Vinyols i els Arcs - 69 60 129
Entitat singular 431785 00 02 2 00 Sant Joan dels Arcs - 290 223 513
Nucli 431785 00 02 2 01 Sant Joan dels Arcs - 74 65 139
Nucli 431785 00 02 2 02 Molí d'Avall, el - 151 144 295
Disseminat 431785 00 02 2 99 Disseminat de Sant Joan dels Arcs - 65 14 79
Entitat singular 431785 00 03 8 00 Fontcoberta, la - 45 41 86
Nucli 431785 00 03 8 01 Fontcoberta, la - 45 41 86
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431785 01 Sant Joan dels Arcs Llogarret
Unitat població 431785 02 Vinyols Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 431785 Viñols y Archs
  • Després: 431785 Vinyols i els Arcs
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,90 Km2 95 m
  • Després: 10,78 Km2 95 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat