Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,16 Km2
Altitud 13 m
Població (a 01-01-2020) 3194 h
Litoral No
Capital Camarles
Distància -
Codi ajuntament 4390390004

Divisió territorial postal

  • 43894

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 439039 00 00 0 00 Camarles
Entitat singular 439039 00 01 7 00 Camarles - 1175 1130 2305
Nucli 439039 00 01 7 01 Camarles - 1062 1032 2094
Disseminat 439039 00 01 7 99 Disseminat de Camarles - 113 98 211
Entitat singular 439039 00 02 2 00 Lligallo del Gànguil, el - 375 361 736
Nucli 439039 00 02 2 01 Lligallo del Gànguil, el - 282 277 559
Disseminat 439039 00 02 2 99 Disseminat del Lligallo del Gànguil - 93 84 177
Entitat singular 439039 00 03 8 00 Lligallo del Roig, el - 67 86 153
Nucli 439039 00 03 8 01 Lligallo del Roig, el - 62 80 142
Disseminat 439039 00 03 8 99 Disseminat del Lligallo del Roig - 5 6 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 439039 01 Camarles Població
Unitat població 439039 02 Lligallo del Gànguil, el Caseria
Unitat població 439039 03 Lligallo del Roig, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-01-20 Desagregació de municipis Abans:
  • 431554 Tortosa
Després:
  • 439039 Camarles
  • 431554 Tortosa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,00 Km2 13 m
  • Després: 25,16 Km2 13 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP26 Baix Ebre