Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista dels països i altres territoris del món amb la codificació alfabètica amb dos dígits establerta per la norma ISO 3166, consultable des del gener del 2007.

El terme "país" s'identifica amb el concepte d'Estat sobirà, internacionalment reconegut per l'ONU. El terme "altres territoris" inclou territoris sense Estat, generalment molt allunyats en distància de l'Estat del qual són dependents (per exemple, els territoris d'ultramar de França o del Regne Unit).

Els dos dígits alfabètics de la codificació corresponen a dues lletres identificadores del nom del país o territori, generalment la lletra inicial amb la segona o alguna altra.

Les denominacions són en català, revisades per l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans i aprovades per la seva Secció Filològica.

La llista s'actualitza periòdicament, d'acord amb el seguiment de les actualitzacions publicades a la llista de països del web de l'Oficina Internacional per a l'Estandardització (ISO).