Cerca per cognom: «Ferrer» MAtom

Cerca per cognom: «Ferrer». 2014 Catalunya
Com a primer cognom Com a segon cognom
freqüència freqüència
Font: Idescat, a partir del Registre de població de Catalunya.
† Hi ha altres resultats que no es mostren per la preservació del secret estadístic.
Coincidència exacta (1)
FERRER 15.652 2,07 15.181 2,01
Amb la paraula cercada (7†) 91 0,01 74 0,00
DE FERRER 19 0,00 23 0,00
FERRER DALMAU 26 0,00 11 0,00
FERRER VIDAL 13 0,00 22 0,00
FERRER CALBETO 11 0,00 <4 :
FERRER MAYOL 4 0,00 <4 :
FERRER CAJIGAL <4 : <4 :
FERRER SALAT 4 0,00 <4 :
Amb la partícula cercada (33†) 5.537 0,73 5.231 0,69
FERRERES 920 0,12 836 0,11
MASFERRER 915 0,12 826 0,11
FERRERAS 886 0,12 833 0,11
FERRERO 806 0,11 830 0,11
FERRERA 604 0,08 658 0,09
MONFERRER 355 0,05 280 0,04
PIFERRER 312 0,04 288 0,04
GIMFERRER 103 0,01 92 0,01
PERAFERRER 89 0,01 86 0,01
FERRERONS 78 0,01 89 0,01
MONTFERRER 73 0,00 74 0,00
PUIGFERRER 63 0,00 55 0,00
FERRERUELA 62 0,00 50 0,00
FERREROS 38 0,00 38 0,00
FERRERI 41 0,00 31 0,00
PESAFERRER 26 0,00 27 0,00
FERRERFABREGA 25 0,00 12 0,00
GINFERRER 24 0,00 12 0,00
FERRERIA 17 0,00 13 0,00
FERRERIAS 12 0,00 16 0,00
FERRERDALMAU 12 0,00 12 0,00
FERRERMONER 6 0,00 15 0,00
PEREFERRER 10 0,00 6 0,00
PESSAFERRER 7 0,00 6 0,00
FERRERBONSOMS 10 0,00 <4 :
FERRERCALBETO 5 0,00 5 0,00
FERRERIRA <4 : 4 0,00
FERRERON <4 : 5 0,00
FERRERVIDAL <4 : <4 :
DE FERRERAS <4 : 5 0,00
FERREROL 5 0,00 <4 :
FERREROSA <4 : <4 :
LA FERRERA 4 0,00 <4 :

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència