Carta als titulars de la mostra

Benvolgut/uda senyor/a,

L'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya realitzen conjuntament l'Estadística de biblioteques 2016 a Catalunya. Es tracta d'una estadística oficial que té periodicitat biennal i que està inclosa en el Programa anual d'actuació estadística de Catalunya de 2017, i en el Programa anual 2017 del Pla estadístic nacional 2017–2020. L'objectiu és proporcionar dades relatives a l'equipament, recursos humans i finançament de les biblioteques, necessàries per satisfer els requeriments informatius tant de les administracions públiques nacionals (estatal i autonòmica) com dels organismes internacionals.

Aquest conveni de col·laboració permet que els dos instituts d'estadística aprofitin conjuntament la informació proporcionada per les biblioteques catalanes, la qual cosa evita la duplicitat d'actuacions, alhora que redueix la càrrega de resposta de les unitats informants. La recollida de la informació de l'Estadística de biblioteques 2016 es du a terme per Internet, a partir de l'adreça web (http://idescat.cat/bib2016), i emprant els següents codi i contrasenya personalitzats:

  • USUARI: xxxxxxx
  • CONTRASENYA: xxxxxxx

Per emplenar i confirmar degudament l'estadística de biblioteques 2016, gaudiu de 30 dies naturals després d'haver rebut aquesta carta de presentació. Per atendre els vostres dubtes o suggeriments hem posat a la vostra disposició l'adreça electrònica bib2016 arrova idescat punt cat i el telèfon 93 557 31 31 (de dilluns a divendres de 9 a 14h.) per aclarir qualsevol dubte a l'hora d'emplenar aquest qüestionari.

Us recordem que la informació que proporcioneu està protegida pel secret estadístic d'acord amb la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, i de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Us agraïm per endavant la inestimable col·laboració que esteu prestant, alhora que us saludem atentament.

Director. Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina
D. G. de Productes Estadístics. Institut Nacional d'Estadística
Alfredo Cristóbal Cristóbal

Barcelona, març del 2017

Sou aquí: